нацIональний виробник — основа економIки держави

Основні напрямки діяльності

 • Розробка пропозицій щодо податкової, митної, соціальної, кадрової політики, технічного регулювання у легкій промисловості
 • Представлення інтересів підприємств у владних органах з вирішення проблемних питань господарської діяльності
 • Організаційна та інформаційна підтримка підприємств щодо участі у національних та міжнародних виставкових заходах, інвестиційних програмах тощо
 • Проведення аналізу щодо дотримання чинного законодавства з відкритості та прозорості державних закупівель товарів легкої промисловості
 • Участь у роботі Громадських Рад центральних органів державної влади, зокрема, Рад з просування експорту при Мінекономрозвитку і МЗС з метою сприяння вирішення проблемних питань експортерів
 • Розробка пропозицій у галузі легкої промисловості стосовно підписання ЗВТ з іншими державами
 • Представлення інтересів підприємств в органах влади щодо удосконалення нормативно-правової бази регулювання виробництво та реалізації товарів легкої промисловості
 • Надання правової допомоги підприємствам 
 • Організація роботи щодо шляхів вирішення проблемних питань у виробництві речового майна
 • Надання допомоги учасникам в отриманні висновків Мінекології стосовно віднесення відходів галузевих підприємств до Зеленого списку
 • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо обсягів виробництва, імпорту та експорту товарів легкої промисловості, дослідження цінової кон'юктури сировинних і товарних галузевих ринків, інвестиційних та соціальних показників роботи галузі
 • Підготовка для ДФСУ інформаційно-аналітичних висновків щодо підтвердження контрактної митної вартості товарів, встановлення реальних митних цін на супутні продукти переробки давальницької сировини (відходи) для надання допомогт підприємствам при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності
 • Надання ДФСУ експертних висновків та роз'яснень щодо підтвердження кодів УКТЗЕД у зв'язку з неправильним маркуванням
 • Доопрацювання кваліфікаційних характеристик та тарифно-кваліфікаційних довідників професій текстильної та легкої промисловості
 • Участь у формуванні переліку професій на підприємстві, за якими бронюються військовозобов'язані
 • Координація учасників у сфері стандартизації та сертифікації галузевої продукції
 • Участь у роботі наглядових рад галузевих навчальних закладів стосовно формування навчальних програм відповідно до потреб роботодавців
 • Проведення нарад, засідань Укрлегпрому, круглих столів та інших оргзаходів з вирішення актуальних галузевих проблем
 • Виконання рішень засідань Укрлегпрому та спільних нарад з центральними органами виконавчої влади тощо
Наші партнери