нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформаційна довідка щодо Закону «Про внесення змін до ПК України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)»

21 грудня ВРУ прийняла у другому читанні Законопроект №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні). Наразі, законопроект передано на підпис Президенту.

В основному зміни торкнулися порядку проведення податкових перевірок, як документальних, так і камеральних.

Згідно Закону, план перевірок на наступний рік буде оприлюднюватись на інтернет-ресурсах ДФСУ до 25 грудня поточного року. Такий підхід дозволить платнику податків завчасно та ретельно підготуватися до документальної перевірки та бути повністю убезпеченим від зловживань фіскального органу. Але предметність документальних перевірок розширилась - до неї буде входити перевірка правильності та повноти нарахування єдиного внеску та сплати митних платежів і податків.
Разом з тим, дещо розширено перелік підстав проведення позапланових документальних перевірок. Наразі, контролюючий орган матиме право їх проведення в тому випадку, якщо платник податків не надав для проведення зустрічної звірки інформацію, визначену у запиті контролюючого органу, протягом десяти робочих днів, але така перевірка буде проводитися виключно з питань, що були зазначені в запиті контролюючого органу.
  
Постанови прокуратури та органів що проводять оперативно-розшукову діяльність виключаються з переліку підстав для проведення позапланової документальної перевірки.

Слід звернути увагу на те, що Законом зменшено строк для надання відповіді на запит про надання інформації та його документальне підтвердження з тридцяти до п’ятнадцяти днів.

Також, під час розгляду заперечення до акта перевірки або під час проведення процедури адміністративного оскарження, якщо платник податків у своїй скарзі або запереченні посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки або їх розгляд неможливий без проведення перевірки, наказ про проведення позапланової документальної перевірки приймається контролюючим органом, який призначив перевірку - у разі розгляду заперечення до акта перевірки, контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків - під час проведення процедури адміністративного оскарження.

Під час перевірки великі платники податків будуть зобов’язані надавати первинні документи в електронній формі посадовим особам контролюючого органу за їх запитом протягом двох робочих днів після його отримання.

Строк розгляду контролюючим органом заперечень на акт перевірки буде збільшено з 5 до 7 робочих днів після отримання заперечень.

Змінюються умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок. У тому разі, коли платник податків чи його уповноважених осіб у допуску представників контролюючого органу до проведення перевірки складається акт про засвідчення факту відмови в якому вказуються причини відмови. Один примірник акту залишається у платника податку, а в примірнику акту, що надається контролюючому органу, платник податку зобов’язується надати свої письмові пояснення факту відмови в допуску до перевірки. Крім того, платнику податків надається право самостійно складати дані акти, якщо представники контролюючого органу відмовляються його скласти або не надали примірник складеного акту платнику податків. Даний акт протягом доби необхідно надіслати на адресу контролюючого органу.

Законом розширено перелік предметності камеральної перевірки. Наразі камеральною перевіркою будуть досліджуватися своєчасність подання податкових декларацій та розрахунків; виправлення помилок у податкових накладних та/або своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов’язання виключно на підставі даних, що зберігаються та опрацьовуються у відповідних інформаційних базах; своєчасність реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН; своєчасність реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування до акцизних накладних у ЄРАН.

Разом з тим, обмежено строки проведення камеральних перевірок. Наразі, податкові декларації або уточнюючі розрахунки будуть перевірятися протягом 30 календарних днів, після граничного строку їх подання або за днем їх фактичного подання, якщо такі документи були надані пізніше. Камеральні перевірки з інших питань будуть проводитися протягом 1095 днів. Обмеження строків проведення камеральних перевірок дозволить в перспективі зменшити навантаження на платників податків, приведе до загального зменшення кількості судових спорів.


Назад до списку
Наші партнери