нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформація щодо засідання робочої групи шкіряних підприємств щодо галузевих стандартів

16 травня 2017р. в Асоціації «Укрлегпром» відбулося засідання робочої групи шкіряних підприємств за участю Технічного комітету «Легка промисловість» ТК 125 та підприємств шкіряної галузі - ТОВ «Слава», ПАТ «Чинбар», ТОВ «В-Центр», ТОВ «Возко», ТОВ «УШК», ТОВ «Велес».

Асоціація ініціювала дане засідання робочої групи експертів з метою розгляду проблемних питань технічного регулювання у шкіряній галузі та обговорення можливих шляхів їх вирішення спільними зусиллями усіх заінтересованих шляхів. Зустріч організована на прохання галузевих підприємств відповідно до попередньо наданих пропозицій окремих шкіряних підприємств та за результатами семінару «Актуальні питання технічного регулювання у легкій промисловості».

Напередодні наради Асоціацією опрацьовано й узагальнено пропозиції попередньо надані підприємствами з метою об’єднання зусиль для формування переліку ГОСТів для їх пролонгації та подальшої розробки. Такий стан речей зумовлений тим, що в Україні відсутнє державне фінансування на розробку стандартів, а їх розробка здійснюється лише за рахунок заінтересованих суб’єктів господарювання.

Валентина Ізовіт - почесний президент, радник Асоціації «Укрлегпром» поінформувала учасників наради про стан та нагальність проблеми технічного регулювання, зокрема і в шкіряній галузі, у зв’язку з державним рішенням про скасування з 1 січня 2018 року ГОСТів бувшого СРСР, розроблених до 1992 року. Повідомила, про можливість подовження терміну їх дії (пролонгації) на 1 рік до 2019 року шляхом звернення до відповідних компетентних у даній сфері структур – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного органу зі стандартизації (НОС), Технічного комітету «Легка промисловість» ТК 125, відповідального за розробку нормативно-технічної документації для галузі. Це дасть змогу тимчасово відтермінувати блокування виробничої діяльності, однак глобально не вирішує проблему.

Запропонувала розробити чіткий план послідовних дій для мінімізації ризиків у ситуації з технічним регулюванням у шкіряній галузі та з метою оптимізації фінансових і часових витрат підприємств на розробку й впровадження нормативних документів. Звернула увагу, що кожне підприємство може звертатися безпосередньо до ТК 125 (або інших організацій) з приводу розробки (пролонгації) тих чи інших стандартів.

У разі підтримки з боку підприємств, зауважила, про доцільність і готовність асоціації «Укрлегпром» щодо зосередження координації, узагальнення пропозицій, об’єднання й узгодження інтересів сторін - Замовників (підприємств) стандартів, налагодження постійної комунікації з Виконавцем (ТК 125 або інших) – розробником стандартів та державними органами (НОС, Мінекономрозвитку) для активізації дій тощо.

Раїса Чугунова - провідний спеціаліст ТК 125 поінформувала, що Технічний комітет «Легка промисловість» ТК 125 є провідною організацією з розробки і перегляду галузевих стандартів. Доповіла про розроблені ТК 125 національні стандарти ДСТУ та ГОСТи на шкіру, гармонізовані з європейськими стандартами. У робочому порядку представила наявні інформаційні матеріали щодо переліку гармонізованих з іноземними стандартів на шкіру.

В ході дискусії, представниками підприємств також було обговорено питання можливості зміни системи розробки стандартів та висловлено пропозицію – не розробляти окремі стандарти, наприклад, на кожен вид фізичних, механічних, хімічних випробувань, властивостей, характеристик тощо, а по можливості розробити комплексний нормативний документ, що допускається НОС. Даний підхід дозволить скоротити фінансові та часові витрати підприємств на розробку і впровадження документації, упорядкує та підвищить зручність користування, як для виробника, так і замовника (споживача) продукції.

За результатами наради вирішено надати до галузевого Технічного комітету ТК 125 (або інших розробників стандартів), остаточні погоджені з заінтересованими підприємствами відповідні переліки стандартів для їх пролонгації, розробки, гармонізації та надати зазначені вище переліки стандартів також до Національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») та Мінекономрозвитку.


Назад до списку
Наші партнери