нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформація щодо Галузевої ради підприємств

IMG_4192.JPG

20 квітня 2017 р. у Київському національному університеті технологій та дизайну в рамках Галузевої ярмарки вакансій відбулося засідання Галузевої ради з розробки стандартів освіти, в роботі якої взяли участь керівники підприємств легкої промисловості, департаментів професійної та вищої освіти МОН, представники професорсько-викладацького складу КНУТД, інших профільних закладів освіти, Асоціації "Укрлегпром", Київських міського та обласного центрів зайнятості.

У ході засідання обговорено становище та проблемні питання щодо дисбалансу між попитом та пропозицією на ринку праці легкої промисловості, багаторічного дефіциту та високої плинності кадрів як інженерних, так і робітничих професій, невідповідності у рівні їх підготовки до вимог роботодавців і сучасного технічного рівня виробництва, низької поваги до людини праці та недостатність їх популяризації у суспільстві.

Відмічено деякі позитивні зрушення у розвитку легкої промисловості та на галузевому ринку праці. Чисельність зайнятих у галузі складає нині 3,6% кадрового промислового потенціалу і зросла на 6,2% на фоні зростання виробництва на 2,2% у 2016 р. та на 8,6% за січень-лютий 2017 р. Середня заробітна плата у лютому 2017 р. досягла 71,8% від середнього рівня у промисловості і становила 4806 грн. (141% до лютого 2016 р.). При цьому понад чверть працюючих у галузі отримує заробітну плату у розмірі 5,0-10,0 тис.грн.

Обговорено проект стандарту за спеціальністю «Технологія легкої промисловості» та зазначено, що основними є визначення критеріїв роботодавця, за якими він визначатиме фаховий рівень підготовки.

Вирішено, що КНУТД буде створено банк даних студентів у регіональному розрізі за спеціальностями, для налагодження більш тісної взаємодії з їх потенційними роботодавцями у процесі навчання, проходження виробничої практики, підбору першого місця роботи тощо.


Назад до списку
Наші партнери