нацIональний виробник — основа економIки держави

Інформація щодо діяльності держпраці

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю затверджено постановою Пенсійного фонду України від 29.05.2017 р. №11-1 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2017 р. за N 776/30644) та втупає в силу в день її оприлюднення.

Суб'єктами інформаційного обміну, відповідно до Порядку, є:
• ПФУ - формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо надання інформації з нього відповідно до Закону;
• Держпраці - забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;
• ДФСУ - забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати ЄСВ, формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до Закону.

Після опублікування постанови Пенсійний фонд надаватиме Держпраці інформацію, що включає дані про:
• застрахованих осіб, які працюють за сумісництвом у 5-ти та більше страхувальників;
• застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника більше року;
• страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше ніж чисельність штатних працівників у звітному місяці та/або їх кількість значно збільшено у порівнянні з попереднім звітним місяцем;
• страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20% та більше кількість застрахованих осіб з ознакою "неповний робочий час";
• страхувальників, які нараховують зарплату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці;
• страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;
• страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю понад встановлену законодавством та яким нарахування заробітної плати не здійснювалось;
• страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались;
• страхувальників, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності працівників на 10% і більше порівняно з попереднім звітним місяцем.

Державній фіскальній службі Пенсійний фонд надаватиме інформацію, яка включає дані про страхувальників, які:
• нараховують зарплату нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку "неповний робочий час", та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці;
• подали повідомлення про прийняття працівника на роботу, але не відобразили дані про нараховану йому заробітну плату за відповідний місяць та дату закінчення трудових відносин.

За результатами опрацювання відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Держпраці надаватиме ПФУ інформацію, що включає відомості:
• про виявлені факти порушень законодавства про оплату праці за результатами перевірок страхувальників;
• про встановлення фактів допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
• про застосовані заходи реагування за порушення законодавства про працю.

Територіальні органи ДФСУ надаватимуть органам Пенсійного фонду інформацію про:
• виявлені в ході перевірок факти допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
• узгоджені суми донарахованого ЄСВ за результатами перевірок у розрізі страхувальників.


Назад до списку
Наші партнери